ResultsPhoto Candidate Name AIR Year of Passing Post
VIVEK H B 257 2018 NA
HARSHAVARDHAN B J 352 2018 NA
PAKKIRESH KALLAPPA BADAMI 372 2018 NA
ASHOK KUMAR C 712 2018 NA
SANTOSH H 753 2018 NA
RAGHAVENDRA N 739 2018 NA
SIDDALINGA REDDY 346 2017 IRS(C&CE)
SUDARSHAN BHAT 434 2017 IRAS
SACHIN K 652 2017 IRS
HARISHA B C 657 2017 IRS(IT)
VENKASTESH NAYAK 930 2017 IRPS
NIKHIL B 107 2016 IPS
K J PRAVEENKUMAR 173 2016 IAS
VIJAYANIRANJANAMURTHY B M 244 2016 IRS
PAKKIRESH KALLAPPA BADAMI 269 2016 IRS(IT)


1 2 3 Next